Inwestycje na AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, oprócz poszerzania oferty dydaktycznej, inwestuje również w infrastrukturę. Co roku w planie budżetowym Uczelni pojawiają się nowe inwestycje finansowane ze środków własnych, bądź pozyskiwanych z Funduszy Europejskich.

Wiele projektów inwestycji realizowanych jest dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko UE, dotacji celowościowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy też Regionalnych Programów Operacyjnych UE.

Obecnie realizowane inwestycje na AGH

Zrealizowane inwestycje z projektu POIS na AGH